Informasjon

Hei, ja dette er en hund

Hei, ja dette er en hund


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hei ja dette er dogmatisme

dette er dogme

og det kommer fra sinnet

dogmet er

at det ikke er noe slikt

som sannhet som helhet

men vi kan få deler av

det, men vi kan ikke få alt

så det er sannhet i denne delen av det

den delen av det er sant, men du kan ikke få alt

nå er det et veldig vanskelig konsept å sette opp

et begrep om sannhet og

et begrep om usannhet og

og for å si at det er sannhet i dette og

det er usannhet i dette, det er vanskelig

og det er veldig vanskelig for oss å forstå

det, men la oss prøve å forstå

hvorfor og hvorfor du får deler av det og ikke alt

hva betyr det?

Vel hvis du setter sannhet og usannhet

og det er usannhet

sette usannhet eller du setter

det er ingen sannhet det er det du sier

da sier du at det ikke er noen sannhet i det hele tatt

eller du sier det

eksisterer ikke, og det eksisterer ikke

nå hvis du sier at det ikke er noen sannhet i det hele tatt

da blir spørsmålet

hvordan vet vi hva vi skal tro

hva skal man akseptere som sannhet?

hvordan vet vi hva vi skal akseptere som sannhet

svaret er at vi ikke vet hvordan vet du hva du skal tro?

vi kan tro det eller vi kan

vi vet ikke hva vi skal tro

og hvordan vet du hva du skal akseptere?

du aksepterer det fordi

folk som tror dette eller

folk som godtar dette er

en måte å si at de er enige på

det jeg sier er

sant og det du sier er sant

det er det hele kommer ned til

er om de begge er enige da

vi er enige om noe og vi begge

tro det vi sier

er sant, og dette kan være enten

et dogmatisk syn eller et sant syn

så du kan sette

sannhet som dogme eller sannhet

og hvis vi setter sannhet som dogme

og vi sier at det ikke er noen sannhet

det er ingen sannhet det er ingen sannhet i det hele tatt

det vi sier er det

vi aksepterer ikke sannheten

og hvis vi ikke aksepterer sannheten

så hvordan vet vi hva vi skal akseptere

hva er sant og hva er usant?

vel, la oss ta den falske

hvis vi sier at det ikke er noen sannhet

vi aksepterer ikke sannheten

hvis vi ikke aksepterer sannheten

hvis det ikke er noen sannhet er det

ingen sannhet i det hele tatt

så hva vet vi at det vi tenker

er sant er sant?

vel, da tror vi at vi vet

at det vi tror er sant er sant

nå hvis det er tilfelle

det er ingen sannhet, hvordan gjør vi det

vet om vi tenker

denne tankegangen er dette

sant eller denne tenkningen

denne tanken er falsk

hvordan vet vi hva som er sant og hva som er usant?

vel det er

det er en sirkel som går rundt

hvis du sier at det ikke er noen sannhet

vi aksepterer ikke sannheten

men det er ingen sannhet

det er ingen sannhet i det hele tatt

hvordan vet vi da hva vi skal tro?

vel vi bare har tro

i det vi tror på

det er liksom hvordan vet du det

hva er Guds sannhet

du tror at dette er Guds sannhet

du tror på noe

du tror på noe

vi tror at Gud eksisterer

og så denne troen på at Gud eksisterer

er i Guds sannhet

vi tror at Gud eksisterer

fordi vi tror at Gud eksisterer

vi tror at Gud eksisterer

fordi det er slik vi føler det

vi føler at Gud eksisterer

og så den troen

vi tror på den sannheten og så

kan du godt si

det er din sannhet det er din tro

det er din sannhet

det er din tro på at det finnes Gud

og så vi

vel vi tror på den sannheten

vi tror på den sannheten

hvis vi ikke trodde på den sannheten

hvis vi ikke trodde på det

det er en annen ting

så du kan kalle det Guds sannhet

eller du kan kalle det vår tro

eller hva som helst, men det er det

din sannhet

det er en ting

det er sannhet det er sannhet det er sannhet i det

men du kommer ikke hele veien

du kan få noe av det

du kan få noe av det

men det er ingen måte å få alt på

nå hvis du vil få med deg hele greia

og hvis vi kan si at det ikke er noen sannhet

vel hva er sannhet?

hvis du setter sannhet og løgn

da sier du at det ikke er noen sannhet

hvis det ikke er sannhet

og så det hele er sirkulært

det gir ikke mening fordi hvis du sier

det er ingen sannhet og hvis

det er ingen sannhet det er ingen sannhet i det hele tatt

det er ingen sannhet i det hele tatt

det er ingen sannhet i det hele tatt

det er ingen sannhet i det hele tatt

så hvordan vet du hva du skal tro?

du bare tror

du bare aksepterer ting fordi

du tror de er sanne

og det er det så det er det

det er det

du kan si at det er sannhet i det

og da ville du tro det

fordi det er det du tror

men du kan ikke tro på noe

det du sier ikke er sant

så det er en sirkulær ting

det gir ikke mening

så vi må si at det er sannhet

og

vi tror på denne sannheten

vi tror på den sannheten

og

vi sier det er sannhet i det

vi tror på denne sannheten

og i den sannheten

så vi sier ikke bare det

det er sannhet

vi sier at det er sannhet i det

i denne sannheten er det sannhet i dette

i dette

det er sannhet i dette

det er det vi sier

vi sier ikke bare at det er det

sannhet er det ikke det vi sier

så det er

så det er det sirkulære

det er det vi prøver å si

vi prøver å si at vi har

sannheten, og vi har denne sannheten

vi har denne sannheten

vi har denne sannheten

det er det vi sier

så vi prøver å si

og vi prøver å si

vi prøver å si

det er sannhet og det er sannheten

vi prøver å si

vi


Se videoen: To Barnevernet: This is NOT okay! (Kan 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos